BİTKİ BESİNLERİ VE TOPRAK DÜZENLEYİCİLER > Gübre Çeşitleri

Bitkilerde Element Eksikliği

(1/1)

Şükrü Yıldızdal:
BİTKİLERDE ELEMENT EKSİKLİĞİ

Azot Eksikliği:Bitkilerde zayıf sürgün oluşumu, yaprakların renklerini yitirmesi veya sararması, gövdenin zayıf ve yumuşak hale gelmesi gibi sorunlar gözlenir.
— Bitkilerde azot eksikliği durumunda bitkinin gelişimi durur.
— Yapraklarının rengi sararır.
— Yaprakların uç kısımları kırmızı / kahverengimsi bir renk alır.Azot Fazlalığı: Bitkilerde azot en önemli elementlerin başında gelir. Yeşil aksamın büyüyüp gelişmesinde etkili bir elementtir. Bu nedenle eksikliği veya fazlalığında vejetatif aksamın gelişimi durur. Yeşil aksamın geç gelişmesi de sonrasında çiçeklenmeyi geciktirir. Fazlalılığında da yeşil aksam, dal, yaprak, sürgün, fazla, iri, geniş ve uzun olur. Buna karşılık generatif gelişme zayıf kalır. Meyve oluşumu olur fakat geç olgunlaşma meydana gelir. Oluşan meyvelerin de depolama ömürleri kısalır.

Fosfor Eksikliği:Fosfor eksikliği yaşlı yapraklarda görülür ve bitki yapraklarında sararma, normalden kalın ve dik oluşum, bodurlaşma, yeşilden maviye veya mor renge kadar olan renk değişimleri oluşur. Kök ve gövde gelişiminde zayıflama, parazitlerin istİlasına daha çabuk yakalanma, çiçeklerin kötü oluşması gibi sorunlar gözlenir.
— Bitkinin kök gelişimi durur.
— Geç olgunlaşır, sapları uzar.
— Yaprakları morumsu bir renk alır.

Fosfor Fazlalığı: Toprakta fosfor elementinin fazla olması demir, çinko ve bakırın bitki tarafından alımını engeller. Bu engellenme sonucu bitki alamadığı demir çinko ve bakır yüzünden sorunlar yaşar.

Potasyum Eksikliği:Potasyum eksikliğinde oluşan belirtiler hemen görülmez. Eksiklik sonucu önce bitkide büyüme ve gelişme de gerileme söz konusu olur. Daha sonraları da yaprak ve sürgünlerde kloroz ve nekrozlarla yanmalar oluşur. Eksiklikle oluşan belirtiler önce yaşlı yapraklarda görülür. Bu belirtiler yaprak kenarlarında ve uçlarında başlar. Yaprak kenarları önce sararır, daha sonra koyu kahverengine döner. Meyve ağaçlarında meyveler küçük ve soluk renkli, kalın kabuklu, şeker miktarları az ve ekşi olurlar.
— Bitkilerde potasyum eksikliğinde yaprak uçları sarımsı bir renge döner ve zayıflar.
— Bitkinin meyvesinin çekirdekleri kurur.

Potasyum Fazlalığı: toprakta potasyum elementinin fazlalığı magnezyum ve kalsiyumun alımını engelleyeceği için bu elementlerin eksikliğine yol açar.

Kalsiyum Eksikliği:Kalsiyum noksanlığı elma başta olmak üzere özellikle meyvelerde önemli bir sorundur. Elmalarda görülen acı benek kalsiyum noksanlığında oluşur. Acı benek sorunu, kabuğun üzerinde şekil bozukluğu oluşturan kahverengi-siyah beneklerle kendini belli eden bir fizyolojik bozukluktur.
— Kalsiyum eksikliğinde bitkinin yaprakları kırılmaya başlar.
— Tomurcukları ölür ve bitkinin çiçekleri olgunlaşamadan yapraklarını döker.Magnezyum Eksikliği:Eksikliğinde protein sentezi engellenir. Toprak, potasyumlu gübrelerle fazla gübrelenirse bitkinin magnezyum alımı engellenir. Damar arasında oluşan lekeler bazı durumlarda yaprak kenarlarına kadar genişler. Lekeler kırmızımsı kahverengi nekrozlara dönüşürler. Daha sonra bu yapraklar solar, kıvrılır, kurur ve erken dökülür. Meyveler tatsız ve kokusuz olurlar.
— Bitkinin yaprakları incelir ve kırılgan hale döner.
— Yaprakların rengi soluklaşmaya başlar.

Kükürt Eksikliği:Kükürt eksikliğinde en dikkati çekmesi gereken şey damarların olabildiğince sararmasıdır. Kükürt eksikliği azot eksikliğiyle benzerlik gösterir. İkisinde de yapraklarda yoğun bir sararma gözlenir. Tek farkları azot yaşlı yapraklarda oluşurken kükürt eksikliği genç yapraklarda başlar. Çünkü kükürt yaşlı yapraklardan genç yapraklara taşınamaz.
— Bitkinin yaprakları sararmaya başlar.
— Kökleri, sapları incelir.

Bor Eksikliği:Bor Eksiklik ve Fazlalığı: Borun eksikliği de fazlalığı da sakıncalıdır. Bu sebeple bor gübrelemesi yapılırken dikkat edilmelidir. Yaşlık yapraklarda öncelikle yaprak uçları sararır ve nekrozlar oluşur. Daha sonra bu sararmalar yaprak kenarlarına ve orta damara yayılır. Yapraklar yanmış gibi olurlar ve erken dökülürler.
— Bitkinin yaprakları sararmaya başlar.
— Köklerde koyu renkli lekeler oluşmaya başlar.
— Sap kısımları çatlamaya başlar.

Bakır Eksikliği:Bakır yaşlı yapraklardan genç yapraklara taşınamadığı için eksiklik belirtileri öncelikle genç yapraklarda görülmektedir. Gelişme zayıflayarak grimsi yeşil renk, hatta beyazlaşma gibi renk değişimleri ve solma görülür. Meyve ağaçlarında dalların uç kısımlarında kurumalar olur.
— Bitkinin rengi açılmaya başlar.
— Özellikle Turunçgillerde aşırı büyümeye neden olur.
— Bitkinin rengi kırmızımsı kahverengine dönmeye başlar.

Bakır Fazlalığı: Birçok mantar hastalığı ve başka bir çok uygulama nedeniyle topraklarda ve de bitkilerde bakır fazlalığı oluşur. Fazlalığın da eksikliğinde olduğu gibi bitki gelişmesi geriler ve yapraklarda yanmalar oluşur.

Demir Eksikliği:Demir eksikliği genç yapraklarda başlar ve yaprak damarları arsında sararma şeklinde görülür. Eksiklik çok şiddetli olduğunda damarlarda da sararmalar gözlenir. Bazen demir eksikliği magnezyum eksikliği ile karıştırılabilir. Fakat magnezyum eksikliğinde belirtiler yaşlı yapraklarda başlar, demir eksikliğinde ise tam tersidir.
— Bitkinin yapraklarında sararma görülür.
— Damar kısımları yeşil kalır.
— Yaprak kısımlarında yukarıya doğru kıvrılmalar gözlenir.Mangan Eksikliği:Mangan noksanlığı belirtileri magnezyum eksikliğinde oluşan belirtilere benzer. Yapraklardaki damarlar arasında sararma görülür. Ancak magnezyum noksanlığı önce yaşlı yapraklarda oluşur ama mangan noksanlığı genç yapraklarda görülür. Mangan noksanlığında yapraklar arası klorozla birlikte yapraklarda sarı noktalar halinde lekeler oluşur. Meyve ağaçlarında mangan eksikliği belirtileri demir noksanlığı ile çok fazla karıştırılabilir.
— Belirtileri demirli gübreninkiyle aynıdır.
— Bitkinin yaprakları pürüzleşmeye başlar.Çinko Eksikliği:Çinko eksikliğinde yaprak damarları arasında kloroz oluşur. Yaprak damarları yeşil kalırken, damarlar arası renk açık yeşil, sarı bazen beyaza döner. Meyve ağaçlarının hepsinde çinko noksanlığının belirtisi, daralmış, küçülmüş yaprak oluşumudur.

Yaprak kenarları bazen dalgalı bir hal alır. Yaprak yüzeyinde damar kenarları yeşil kalır, damarlar arasında ise sarı mozaik şeklinde lekeler oluşur. Eksiklik şiddetli değilse sadece yaprakları etkiler. Fakat aşırı durumda bir eksiklik olursa sürgün gelişimi de tamamen durur. Sürgünlerde meyve tomurcuğu sayısı azalır. Sert çekirdekli meyvelerin de meyve etlerinde kararmalar oluşur.
— Bitkinin yaprakları küçülmeye başlar.
— Yaprakların ölen kısımlarında benekler görülür.
— Tomurcuklanma azalır.

Molibden Eksikliği: topraktan bulaşan hastalıklar bitkide daha kolay ilerler, çiçekler solar, bitki boysuzlaşır. Bitkide c vitamini oluşumu engellenir, klorofil miktarında azalma oluşur ve bunun sonucunda gelişme çok geriler.


 
 
 

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git